Regulamin Antykwariatu Conroy.

 

 


Obowiązuje od:
23 stycznia 2024 r.


1.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.antykwariat-conroy.pl i www.antykwariatkrakowski.pl prowadzony jest przez "Antykwariat Conroy" Piotr Majak ul. Gdańska 28/7, 31-411 Kraków , NIP 945-104-90-94, REGON 120859353,w dalszej części sklep internetowy określany jako Antykwariat. Działalność antykwariatu jest działalnością jednoosobową, poboczną i póżnopopołudniową.

 

2.

Sklep internetowy Antykwariatu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia rzeczywistych stanów magazynowych.

 

3.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.antykwariat-conroy.pl  poprzez informatyczne oprogramowanie sklepu. Antykwariat nie przyjmuje zamówień telefonicznych.
Po złożeniu zamówienia Klient dostaje mailem potwierdzenie przyjęcie zamówienia oraz dostępność książki/książek, zawierający kwotę należności = koszt książki/książek + koszty przesyłki.
Potwierdzenie dostępności książki/książek Klient winien otrzymać w przeciągu 1-2 dni roboczych.
Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności ksiązki/książek zamówienie traktowane jest jako zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po stwierdzeniu dostępności książki/książek oraz po wpłynięcia środków na konto bankowe podane w mailu potwierdzającym dostępność książki / książek.
Podany adres jest miejscem rejestracji firmy nie odbioru osobistego książek.
Antykwariat honoruje zamówienia za pobraniem.

 

4.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia oraz otrzymaniu wiadomości o dostępności książki/książek, wpłata (koszt książki/książek + koszty przesyłki) powinny nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni. Nie dotyczy gdy złożono zamówienie za pobraniem lub  przy odbiorze  osobistym.  Po tym terminie zamówienie nieopłacone zostanie anulowane, a książka/książki będące w tym zamówieniu ponownie staną się dostępne w sprzedaży.
W przypadku otrzymania przez Antykwariat wpłaty przed otrzymaniem wiadomości o dostępności książki/książek i/lub po anulowaniu zamówienia:
- jeśli Antykwariat nadal posiada książki, które były zamówione, następuje realizacja anulowanego zamówienia.
- jeśli Antykwariat nie posiada książki/książek, które znajdowały się w anulowanym zamówieniu, Antykwariat zwraca, przelewem bankowym na wskazane przez wpłacającego konto, wpłaconą za anulowane zamówienie kwotę pomniejszoną o koszty wykonania przelewu. Koszt ten wynosi 1,50 zł.

5.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. ANTYKWARIAT NIE WYSTAWIA FAKTUR VAT GDYŻ NIE JEST JEGO PŁATNIKIEM. Na życzenie Antykwariat wystawia faktury dla podatników podmiotowo zwolnionych z podatku od towarów i usług.

 

6.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania zamówienia. Wprowadzanie zmian w zamówieniu można przeprowadzić mailem: poczta@antykwariat-conroy.pl , gdzie koniecznie należy podać NUMER ZAMÓWIENIA, swoje imię i nazwisko wraz z dokładnym opisem zmiany, w przeciwnym wypadku zmiana nie zostanie uwzględniona. Klient nie może zmienić zamówienia, które już zostało wysłane.

 

7.

Klient może wycofać złożone zamówienie mailem poczta@antykwariat-conroy.pl, podając koniecznie NUMER ZAMÓWIENIA, swoje imię i nazwisko.
Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
Klient ma prawo w każdej chwili za pomocą maila
poczta@antykwariat-conroy.pl do zmian swoich danych lub do ich usunięcia.

 

8.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Antykwariat zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w składanym zamówieniu. Dostawa towaru odbywa się poprzez Pocztę Polską i InPost i tylko na terytorium Polski. Wysyłka poza granice kraju jest możliwa po indywidualnej wycenie kosztów przesyłki.

 

9.

Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych. Jest to czas, który upływa od wpłynięcia środków na konto bankowe do chwili wysłania przesyłki. W przypadku zamówienia z przesyłką ekonomiczną lub priorytetową, czas realizacji około 1-3 dni robocze - przesyłki dostarcza Poczta Polska lub InPost. Wszystkie przesyłki są rejestrowane.
Antykwariat nie bierze na siebie odpowiedzialności za terminowość Poczty Polskiej i InPostu.

10.

Wszystkie książki dostępne w antykwariacie są traktowane jako towar używany i jako takie nie podlegają zwrotom.
Ukryte wady w książkach tj. uszkodzenia nie podane w opisie technicznym książki np. brakujące lub niezadrukowane strony, mogą być podstawą do wymiany książki lub zwrotu pieniędzy. Ustalenie postępowania w przypadku wymiany lub zwrotu odbywa się indywidualnie z Klientem. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia do siedziby antykwariatu spornego towaru klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy. Po tym terminie klient niezwłocznie otrzyma zwrot pieniędzy lub towar pozbawiony wad i uszkodzeń.
Reklamację związane z terminowością dostawy rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej lub InPostu.

 

11.

Klient ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 14 dni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani w jakikolwiek sposób zniszczony. Zwrócony towar należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem fiskalnym, a w przypadku wystawienia faktury dla podatników podmiotowo zwolnionych z podatku od towarów i usług, również z nią. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

 

12.

Antykwariat zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.

 

13.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy. Właściwość miejscowa sądu jest określona w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (art. 27-46).

 

Załącznik nr 1.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

dane składającego oświadczenie

Sz.P.

………………………………………………

………………………………………………

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w …………………………………… (miejscowość), w dniu ……………………………. .

 

 

KONTAKT

Telefon - Antykwariat Internetowy Conroy507 367 659 - poniedziałek-piątek w godzinach 17:00 - 22:00

NEWSLETTER

Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:

On-Line

Obecnie w sklepie jest 84 Gości i
 6 Klienci  online.

Copyright © 2018 www.antykwariat-conroy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i skład: Projektowanie i wykonanie stron internetowych, Agencja Reklamowa w Krakowie - Anronet